Online shopping concept the product supplier checking the detail

Идентифициране на доставчици

Създаване на база данни с доставчици според предварително определени критерии;

Working business people analyse high performance marketing data.

Проучване и оценка на доставчици и изпълнители

Създаване и съгласуване на критерии и детайлно проучване на доставчици, въз онова на тях. Оценка на доставчици и изпълнители спрямо конкретната ситуация;

businessman-offering-his-hand-for-handshake-2022-11-04-03-18-11-utc

Изпращане на запитвания и получаване на оферти

Съставяне на запитвания по предварително зададени критерии и получаване и пресяване на подходящи оферти;

Подбор на доставчици и изпълнители

Осъществяване на преговори с потенциалните доставчици;

Създаване и Оптимизация на вериги на доставки

Проучване на процеса, подбор на доставчици и изпълнители и договаряне на най-конкурентни условия;

Проучване на алтернативни доставчици и вериги на доставки

Съставяне на предложения за алтернативни доставчици и вериги на доставки с най-конкурентни условия;

Организация на доставки от Европа и трети страни (транспорт, митническо освобождаване)

Съдействие чрез осигуряване на комплексна услуга – закупуване, доставка, митническо освобождаване;

Top view of trucks on parking lot near logistic warehouse

Съставяне на процедури и методи за работа във връзка със закупуване на суровини и материали

Създаване на алгоритъм на работа, в съответствие със спецификата на работата и изискуемите системи за качество

Businessman signing a contract

Преговаряне с доставчици и сключване на сделки и дългосрочни рамкови договори

Осъществяване на преговори с доставчиците до постигане на условия, в полза на всички заинтересовани страни