Какво е procurment outsourcing?

Ролята на стратегическото снабдяване става все по-значителна за бизнеса заради несигурността на пазара и бързо променящите се цени и наличности на суровини и материали.

Работата в променлива среда изисква голям ресурс и често пъти компаниите нямат време или възможност за по-задълбочено проучване. Външното възлагане на снабдяването дава възможност на фирмите да придадат добавена стойност на своите продукти и услуги, като подобрят ефективността си и предоставят на клиентите си конкуретни решения, отговарящи на техните нужди.

Online shopping concept the product supplier checking the detail

Идентифициране на доставчици

Създаване на база данни с доставчици според предварително определени критерии;

Working business people analyse high performance marketing data.

Проучване и оценка на доставчици и изпълнители

Създаване и съгласуване на критерии и детайлно проучване на доставчици, въз онова на тях. Оценка на доставчици и изпълнители спрямо конкретната ситуация;

businessman-offering-his-hand-for-handshake-2022-11-04-03-18-11-utc

Изпращане на запитвания и получаване на оферти

Съставяне на запитвания по предварително зададени критерии и получаване и пресяване на подходящи оферти;

Подбор на доставчици и изпълнители

Осъществяване на преговори с потенциалните доставчици;

Създаване и Оптимизация на вериги на доставки

Проучване на процеса, подбор на доставчици и изпълнители и договаряне на най-конкурентни условия;

Проучване на алтернативни доставчици и вериги на доставки

Съставяне на предложения за алтернативни доставчици и вериги на доставки с най-конкурентни условия;

Организация на доставки от Европа и трети страни (транспорт, митническо освобождаване)

Съдействие чрез осигуряване на комплексна услуга – закупуване, доставка, митническо освобождаване;

Top view of trucks on parking lot near logistic warehouse

Съставяне на процедури и методи за работа във връзка със закупуване на суровини и материали

Създаване на алгоритъм на работа, в съответствие със спецификата на работата и изискуемите системи за качество

За кого е предназначен procurement outsourcing?

  • Производители и търговци, които търсят оптимизация във веригите си на доставки;

  • Инвеститори, разширяващи бизнеса си;

  • Строители, които залагат на качествени материали на оптимални цени;

  • Проектанти и проджект мениджъри в строителството, които предлагат нестандартни решения;

Индустрии, на които помагаме

construction

Строителство

Динамиката в цените на повечето суровини обуславя необходимостта от постоянно договаряне на цените на строителните материали. Промените в търсенето и предлагането водят до промени в тенденциите и дават предимство на различни производители и доставчици в различни моменти.

setting

Производство

Производствените процеси изискват стабилни вериги на доставки и по-дългосрочно договаряне. Дългосрочните договорки обикновено водят до по-ниски цени, но несигурността на пазара и постоянното движение на цените на суровините е предпоставка да се променят съществуващи договорки или някоя от страните да е потърпевша.

trade

Търговия със стоки

Дигитализацията, навлизането на електронните технологии в пазаруването и все по-широките възможности за достъп до стоки от чужди пазари са създали нишата на електронната търговия, където се предлагат широк набор от стоки на едно място.

Кои сме ние?

Мисията на Smart Supply е да помага на компаниите да създават устойчиви продукти и услуги, като оптимизира веригите им на доставки и създава алтернативни решения. Smart Supply залага на дългосточните партньорства и косвените ползи за всички заинтересовани страни.