Строителство

Динамиката в цените на повечето суровини обуславя необходимостта от постоянно договаряне на цените на строителните материали. Промените в търсенето и предлагането водят до промени в тенденциите и дават предимство на различни производители и доставчици в различни моменти. Снабдяването със строителни материали, отговарящи на проектните изисквания и критерии за качество е от ключово значение за изпълнение на обектите в срок. Използвайки външен прокюрмънт, строителите могат да си осигурят актуален достъп до информация за пазара във всеки момент, както и достъп до голяма група доставчици и помощ при избора на изпълнител.

Производство

Производствените процеси изискват стабилни вериги на доставки и по-дългосрочно договаряне. Дългосрочните договорки обикновено водят до по-ниски цени, но несигурността на пазара и постоянното движение на цените на суровините е предпоставка да се променят съществуващи договорки или някоя от страните да е потърпевша. Наличието на алтернативни вериги на доставки обуславя пазарен принцип на работа и възможност за по-икономически съобразни сделки. Актуалната и навременна информация за движението на цените и пазарната обстановка е ключова за планирането в производството. Използвайки външен прокюрмънт, производителите могат да са винаги една крачка напред с алтернативни предложения и да се договарят на пазарен принцип.

Търговия със стоки

Дигитализацията, навлизането на електронните технологии в пазаруването и все по-широките възможности за достъп до стоки от чужди пазари са създали нишата на електронната търговия, където се предлагат широк набор от стоки на едно място. Търговците имат възможност да работят с доставчици от цял свят като често пъти заради политическата и икономическа обстановка е необходимо да се правят промени в каналите им на доставка. Външният прокюрмънт е от изключителна важност при необходимост от алтернативни доставчици и проучване на алтернативни пазари.